Gävle kommun logotyp
Vill du veta mer

INTE OK!

Hjälp oss svara på några frågor om våld. Du är självklart anonym!

11
22
33
44

Att vara utsatt på nätet, i hemmet eller i en kärleksrelation är tyvärr vanligare än du tror. Och det är inte OK.

Behöver du någon att prata med?

  • Prata med en vuxen du litar på
  • Ring till socialtjänsten där du bor
  • 114 14 om du vill prata med polisen men det inte är akut
  • 112 – om du är i fara eller det är bråttom!

Andra kontaktvägar om du behöver stöd eller vill veta mer

Andra kontaktvägar om du behöver stöd eller vill veta mer

www.ungarelationer.se kan du läsa om psykiskt, fysiskt, sexuellt och digitalt våld.